ساخت دستگاه جهت یاب تلسکوپ (پایه تلسکوپ هوشمند )

عنوان پروژه :

 ساخت دستگاه جهت یاب تلسکوپ (پایه تلسکوپ هوشمند )

مقدمه :

دستگاه  ساخته شده  یک  سیستمی است که با  استفاده  از میکرو کنترلر  AVR و دو عد د استپ موتور و قطعات جانبی و مکانیکی اقدام به هدف گیری ستاره  یا  صور فلکی  می نماید  بدین ترتیب که   با  توجه به اطلاعات مربوط  به یک  ستاره یا   صورت   فلکی   که  در  حافظه  FLASH   میکرو   ذخیره  می شود  (طبق جداول  خاصی )   میکرو با  توجه  به  این  اطلاعات   و  با  وار د کردن   نام  ستاره  یا   صورت فلکی  مورد  نظر  و تاریخ  و ساعت ( در  صورت  بودن  در  مد  دستی )  تلسکوپ  به سمت ان   ستاره با  صورت فلکی  هدف گیری   می شود  و  اطلاعات  مربوط    به   زاویه قرار  گرفتن  نسبت  به   نقطه  صفر  و همچنین فیدبک   اندازه   گیری  شده  روی  LCD  به  نمایش در می اید  . دقت   اندازه گیری در  سیستم  فوق   ۲ درجه   میباشد  ولی   با    لوازم  استفاده   شده  این  دقت تا حد  قابل   قبولی  تا۱ در جه هم می رسد .   (بیشتر…)

بیشتر بخوانید

طراحی و ساخت منبع تغذیه سوئیچینگ Fly back

عنوان پروژه :

طراحی و ساخت منبع تغذیه سوئیچینگ Fly back

مقدمه :

   انتخاب بین یک منبع تغذیه خطی یا سویچینگ می تواند بر اساس کاربرد آنها انجام شود .   هر یک مشخصات و مزایا و معایب خاص خود را دارند . همچنین حوزه های متعددی وجود دارد که   تنها یکی از این دو نوع می تواند مورد استفاده قرار گیرندو یا کاربردهایی که یکی بر دیگری برتری دارد.

مزایای منابع تغذیه خطی:

۱-سادگی:طرح مدار بسیار ساده است و با قطعات کمی به راحتی پایدار می شود.

۲-قابلیت تحمل بار زیاد (بیشتر…)

بیشتر بخوانید

کنترل دو جهته ی موتور DC با فید بک دیجیتال

عنوان پروژه :

کنترل دو جهته ی موتور DC با فید بک دیجیتال

مقدمه :

طبق بلوک دیاگرام نقش برجسته این پروژه را میکرو بر عهده دارداین قطعه درعین – حال که باید پالس ارسالی از سوی سوئیچ شکافدار نوری  را بشمارد باید کلید فشار داده شده ورودی را شناسایی کند و همچنین ورودی مبدل دیجیتال به آنالوگ را تامین کند و همچنین وظیفه ارسال اطلا عات را به LCD   انجام می دهد به طور کلی قلب تپنده این پروژه میکرو می باشد در ادامه به همه قطعات سخت افزاری پرداخته خواهد  شد.  (بیشتر…)

بیشتر بخوانید

بررسی سنسورها و ترانسدیوسرهاو کنترل صنعتی

عنوان پروژه :

بررسی سنسورها و ترانسدیوسرهاو کنترل صنعتی

مقدمه:

کرنش به روشی مشابه تغییر کمیت تقسیم بر کمیت اصلی را می توان برای اندازه گیری های سطح و یا حجم تعریف کرد به عنوان مثال، کرنش سطح، عبارتست از تغییر سطح تقسیم بر سطح اصلی و کرنش حجم، تغییرات حجم تقسیم بر حجم اصلی است.

در مقابل، تنش، عبارتست از تقسیم مقدار نیرو بر مقدار سطح. همانگونه که درمورد یک سیم و یک میله در تنش کششس و یا فشای ، بهعنوان مثال، تنش کششی عبارت از نیروی وارده تقسیم بر سطحی که نیرو به آن وارد می شود که آن سطح،سطح  مقطع سیم و یا میله است. درمورد موادی مانند مایعات و یا گازها، که می توانند در تمام جهات به طور یکنواخت فشرده شوند، تنش کلی نیرو بر واحد سطح است که همان فشار وارده است و کرنش تغییر حجم تقسیم بر حجم اصلی است. عمومی ترین ترانسدیوسرهای کرنش از نوع تنش مکانیکی کششی (Tensile mechanical stress) هستند.  (بیشتر…)

بیشتر بخوانید

سازگاری های الکترومغناطیسی

عنوان پروژه :

سازگاری های الکترومغناطیسی

مقدمه :

هنگامیکه جرقه الکتریکی یا رعد و برق به وقوع می پیوست، باعث ایجاد اختلالاتی درکار انتقال اطلاعات از طریق رادیو یا خطوط تلگراف می شد. در حقیقت، پدیده هایمذکور تنها نمونه هایی از عوامل بیشمار مولد تشعشع الکترومغناطیسی می باشند . اکثرعوامل مولد تشعشعات الکترو مغناطیسی همانند رعد و برق،رله ها، کلید ها،موتور هایالکتریکی،لامپهای فلورسنت و انفجارات هسته ای دارای طیف بسامدی بسیار وسیعمی باشند.

لذا حتی در سیستمهایی که ورودی آنها توسط فیلتر های باند باریک محافظت می شوند،می توانند ایجاد تداخل و نویز نمایند. (بیشتر…)

بیشتر بخوانید

ذخیره انرژی مغناطیس ابررسانا SMES

عنوان پروژه : 

ذخیره انرژی مغناطیس ابررسانا (SMES( Superconductiong Magnetic Energy

فهرست مطالب :

فصل اول   ابررسانا 
۱-۱- تاریخچه ابررسانا
۱-۲- ابررسانایی
۱-۳- کاربردهای ابررسانایی
۱-۴- سیستم های زنده (حیاتی) به عنوان ابررسانا
۱-۴-۱- مقادیر بحرانی، سلسله مراتب مواد ناشناخته، و بارهای دینامیکی.
۱-۴-۲- بـرخـی از مفـهوم هـای زمـان، فضـا و ایـده هـایی در مـورد فـاز کـوانتـوم درماکـروسـکوپیک
۱-۴-۳- مدلی برای ابررسانای با TC بالا  (بیشتر…)

بیشتر بخوانید

نانو الکترونیک

عنوان پروژه :

نانو الکترونیک

مقدمه :

نانوتکنولوژی یا به عبارتی فناوری مادون ریز در دو دهه اخیر پیشرفتهایی را در تکنولوژی وسایل و مواد با ابعاد بسیار کوچک به دست آورده است و به سوی تحولی فوق العاده که تمدن بشری را تا پایان این قرن دگرگون خواهد کرد، پیش می رود.

           برای احساس اندازه های مادون ریز ، قطر موی سر انسان را که یک دهم میلی متر است در نظر بگیرید ، یک نانو متر ۱۰۰ هزار برابر کوچک تر است. تکنولوژی و مهندسی در قرن جدید با وسایل اندازه گیری و تولیداتی سر و کار خواهند داشت که چنین ابعاد مادون ریزی دارند .

            در حال حاضر پروسه هایی در ابعاد چند مولکولی قابل طراحی و کنترل است . همچنین خواص مکانیکی ، شیمیایی ، الکتریکی ، مغناطیسی ، نوری و … مواد در لایه ها در حدود ابعاد نانو متر قابل درک و تحلیل و سنجش است .  (بیشتر…)

بیشتر بخوانید

سیستم های حفاظت کاتدیک تغذیه شونده توسط منبع تغذیه کننده الکترونیکی

عنوان پروژه : 

سیستم های حفاظت کاتدیک تغذیه شونده توسط منبع تغذیه کننده الکترونیکی (الکترود آندی تر)

فهرست مطالب :

فصل اول   آئین نامه سیستم اتصال به زمین (ارتینگ)
بخش ۱-۱   تعاریف
بخش ۲-۱   مفاهیم بنیادین سیستم اتصال به زمین
بخش ۳-۱   سیستمها ی اتصال به زمین
فصل دوم   زمین کردن سیستم (بیشتر…)

بیشتر بخوانید

اینورتر dc به ac برای راه اندازی موتور های القایی

عنوان پروژه : 

اینورتر dc به ac برای راه اندازی موتور های القایی

مقدمه :

امروزه کنترل موتورهای القایی به دلیل مزایای زیاد این موتورها نسبت به موتورهای جریان مستقیم روز به روز از اهمیت بیشتری برخوردار می گردد.

در این پایان نامه روشهای مختلف کنترل دور و گشتاور موتورهای القایی و کاربردهای آن مورد بررسی قرار گرفته است.

در فصل اول مدارهای موردنیاز برای کنترل موتورهای القایی شامل مدارهای فرکانس متغیر که خود شامل اینورتورهای منبع ولتاژ، اینورتورهای منبع جریان می باشند معرفی و بررسی شده اند.

در فصل دوم روش های مختلف کنترل موتورهای القایی مورد بحث قرار گرفته است. در ابتدا اصول کنترل دور و سپس روشهای مختلف کنترل v/f ثابت کنترل لغزش و کنترلهای برداری مورد بحث قرار گرفته است.

در فصل سوم به روشهای مکانیکی و الکتریکی کنترل دبی در پمپها پرداخته ایم و با مقایسه هر دو روش الکتریکی و مکانیکی به این نتیجه می رسیم که استفاده از روش الکتریکی مناسبتر است.

در فصل چهارم به کاربردهای AC درایوها در پمپ های آبیاری و آبرسانی . انواع روشهای مختلف بکارگیری کنترل دور برای پمپ مورد بررسی قرار گرفته است.

در فصل پنجم صرفه جویی انرژی در موتورهای القایی از طریق استفاده از کنترل دور و انواع روشهای افزایشی راندمان، گشتاور و ضریب قدرت مورد بررسی قرار گرفته است. (بیشتر…)

بیشتر بخوانید

اسیلاتور (نوسان ساز ها )

عنوان پروژه : 

اسیلاتور (نوسان ساز ها )

مقدمه :

با توجه به رشد سریع شبکه های مخابراتی بی سیم، ارتباط بسیار نزدیکی بین الکترونیک و مخابرات میدان پدید آمده است. در مخابرات ما با سیستم هایی کار می کنیم که احتیاج به فرکانس دقیق دارند تا از خطاهای جیتر که منجر به isi می شوند جلوگیری کنیم، با این کار هزینه ها بسیار پایین می آید و نیاز به تکرار کننده های دیجیتال کمتر می شود. بنابراین مهندسان الکترونیک با طراحی کردن نوسان سازهای با دقت فرکانسی بالا، خطی در گستره استفاده و دارای نویزکم به کمک مهندسان مخابرات می آیند. این فرکانس دقیق از فرکانس کلاک در میکروپروسسورها تا تلفن های سلولی استفاده دارند و هر کدام از این کاربردها احتیاج به توپولوژی خود را دارد. در یکی احتیاج به توان بسیار پایین نیاز نیست ولی در عوض فرکانس دقیق مورد نیاز است و در دیگری برعکس. بنابراین یک مبادله در هر کاربرد وجود دارد.  (بیشتر…)

بیشتر بخوانید

آشنایی با ماشین بینایی و تصویر برداری دیجیتالی

عنوان پروژه :

آشنایی با ماشین بینایی و تصویر برداری دیجیتالی 

مقدمه :

 پیشرفت ها و تحولات اخیر باعث پیدایش اتوماسیون صنعتی شده که در بسیاری از موارد جایگزین نیروی انسانی می گردد.به عنوان نمونه انجام امور سخت در معادن و یا کارخانه ها و یا کارهایی که نیازمند دقت وسرعت بالا می‌باشد و یا انجام آن برای نیروی انسانی خطر آفرین است به انواع دستگاهها و رباتها سپرده شده است. همچنین با پیشرفت الکترونیک در زمینه ساخت سنسورها . بالا رفتن دقت آن ها،  امروزه انواع گوناگونی از حس گرها در دنیا تولید می شود که در ساخت رباتها و در زمینه اتوماسیون نقش مهمی را ایفا می‌کنند.

در این پایان نامه پس از مباحثی در مورد  پردازش دیجیتالی تصویر ، معرفی میکرو کنترلر ۸۰۵۱  بصورت مختصر و در حد نیاز و بخش کوچکی در مورد استپ موتورها  به طراحی وپیاده سازی نمونه ای کوچک از یک ماشین مسیر یاب پرداخته شده است .شایان ذکر است که مطالب مربوط به طراحی وساخت ماشین بگونه ای بیان شده که توسط هر فردی که آشنایی مختصری با میکرو کنترلرها داشته باشد، قابل پیاده سازی است. (بیشتر…)

بیشتر بخوانید

کنترل هوشمند ساختمان

عنوان پروژه :

کنترل هوشمند ساختمان

مقدمه : 

 انسانها از بدو پیدایش در آرزوی مکانی امن ومطمئن برای زندگی بوده اند و برای رسیدن به این آمال هیچوقت دست از تلاش وتحقیق برنداشته اند. حال در هزاره سوم وعصر ارتباطات و کامپیوتر تنها ساختمانهای هوشمند هستند که به این خواسته جامه عمل می پوشاند. بدین منظور تلاش برای کنترل ساختمانها شروع شده است و ادامه دارد . امروزه بسیاری از ساختمانها ، ادارات ، منازل ، و حتی مراکز صنعتی به صورت هوشمند کنترل میشوند .

همچنین در جهت کاهش هزینه های صنعت ساختمان واستفاده بهینه از تکنولوژی و بکارگیری فناوری  ارتباطات و رایانه   عملکرد سیستمهای مدیریت و اتوماسیون ساختمان چشمگیرتر می گردند که در مجموع  صرفه جویی انرژی را در بر خواهد داشت   بطوریکه صرفه جویی های ناشی از  بکارگیری  این  سیستمها  در مدت زمان کوتاهی  موجب جبران هزینه های  مربوطه  می شود. سیستمهای کنترل هوشمند دارای انعطاف بالایی خواهند بود که میتوان براحتی آنها را با نیازهای مختلف منطبق نمود. همچنین در  هنگام  بهره برداری  براحتی  میتوان  عملیات  تغییر  و  بهینه سازی  برای راهبری  بهتر  و کاهش هزینه های انرژی  و کاهش   هزینه های تعمیراتی را انجام داد . تحقیق حاضر گرد آوری مجموعه ای از مقالات و مطالبی است که میتواند خواننده را با اینگونه سیستم ها بیشتر آشنا کند .  (بیشتر…)

بیشتر بخوانید

دوربین های مداربسته وتجهیزات وسیستم های تحت شبکه

عنوان پروژه :

دوربین های مداربسته

وتجهیزات وسیستم های تحت شبکه

مقدمه :

امنیت از دیرباز یکی از اجزای اصلی زیرساختهای فناوری اطلاعات به شمار میرفته است. تهدیدهای امنیتی تنها منحصر به تهدیدات الکترونیکی نیستند، بلکه هر شبکه باید از نظر فیزیکی نیز ایمن گردد. خطرات الکترونیکی غالباً شامل تهدیدات هکرها و نفوذگران خارجی و داخلی در شبکهها می باشند. در حالی که امنیت فیزیکی شامل کنترل ورود و خروج پرسنل به سایتهای شبکه و همچنین روالهای سازمانی نیز هست.

برای پیاده سازی امنیت در حوزههای فوق، علاوه بر ایمنسازی سخت افزاری شبکه، نیاز به تدوین سیاستهای امنیتی در حوزه فناوری اطلاعات در یک سازمان نیز می باشد. در این راستا لازم است از روالهای استانداردی استفاده شود که به واسطه آنها بتوان ساختار یک سازمان را برای پیاده سازی فناوری اطلاعات ایمن نمود. استاندارد BS۷۷۹۹ که در این شماره قصد معرفی آن را داریم به چگونگی پیاده سازی امنیت در همه ابعاد در یک سازمان می پردازد.  (بیشتر…)

بیشتر بخوانید

مدیریت هوشمند ساختمان براساس فن آوری LON Work

عنوان پروژه :

مدیریت هوشمند ساختمان براساس فن آوری  LON Work

مقدمه :

 قابلیت گسترده فناوری دیجیتال موجب نفوذ هر چه بیشتر این فناوری در تمامی عرصه های کار و زندگی بشر گردیده است .

توسعه صنعتی و افزایش مصرف انرژی و به تبع آن اهمیت هزینه های مربوطه از یک سو و لزوم تفکر استفاده بهینه در مصرف انرژی از سوی دیگر سبب شده است که فناوری دیجیتال نقش چشمگیری در این بخش داشته باشد .

در راستای استفاده بهینه انرژی و کنترل فرایند مصرف آن ، کارشناسان و متخصصان عرصه دیجیتال با ارائه روشها و ابزار های خاص ، سعی در کنترل هوشمند مصرف انرژی در بخش های مختلف نموده اند . انقلاب منطق فازی در عرصه دیجیتال با ایجاد تحول عظیم موجب توانایی بیشتر برای طراحان و برنامه نویسان نرم افزار شده تا هر چه دقیق تر به تعریف فرایندهای کنترلی و هوشمندسازی کنترل ها اقدام نمایند .

فناوری Lon work  وابزارهای ساخته شده دراین زمینه یکی از روش های مطرح و روزآمد در عرصه کنترل هوشمند فرایندها در ساختمان است . (بیشتر…)

بیشتر بخوانید

مبدل ولتاژ DC به AC به همراه فایل برنامه نویسی C

عنوان پروژه :

مبدل ولتاژ DC به AC به همراه فایل برنامه نویسی C

مقدمه :

در کاربردی که ذکر شد در واقع یک منبع تولید کننده سیگنال AC با ولتاژ و فرکانس مختلف نیاز می باشد. یک مبدل توان DC به AC مد سوئیچینگ (اینورتر) در این نوع کاربردها استفاده می گردد که ورودی آن سیگنال DC و خروجی آن یک سیگنال AC می باشد. اگر ورودی  این اینورتر یک منبع ولتاژ DC باشد به آن اینورتر منبع ولتاژ (VSI)‌گویند و اگر ورودی آن منبع جریان DC باشد به آن اینورتر منبع جریان (CSI) می گویند. که CSI برای توانهای بسیار بالا کاربرد دارد. در اینجا اینورتر مورد نظر، از نوع VSI  می باشد.

VSI در واقع به دو نوع اینورتر تکفاز و اینورتر سه فاز تقسیم می گردد. که اینورتر تکفاز  مــی بایست بار AC تکفاز با یک کیفیت توان بالا و هارمونیک پایین را تأمین نماید. (بیشتر…)

بیشتر بخوانید