انجام گزارش کار آزمایشگاه الکترونیک صنعتی

عنوان مطلب :

انجام گزارش کار آزمایشگاه الکترونیک صنعتی با متلب

به دلیل کمبود منابع جهت تست مدارات در آزمایشگاه های موسسات و دانشگاه ها ، جهت تست مدارات و بررسی عملکرد آنها از نرم افزار های شبیه سازی استفاده می شود. یکی از این نرم افزار های طراحی و شبیه سازی مدارات الکترونیک صنعتی نرم افزار متلب بوده که توانایی تحلیل مدارات و دریافت پاسخ را در سطح وسیعی دارد .  (بیشتر…)

بیشتر بخوانید

فیلتر اکتیو و کاربردهای آن

عنوان پروژه :

فیلتر اکتیو و کاربردهای آن

مقدمه :

در اواخر دهه ۱۹۷۰ و اوایل دهه ۱۹۸۰ تکامل سنسور در سطح بین المللی بین سه و پنچ سال عقب تر از تکامل علم میکروالکترونیک در نظر گرفته می شد. این حقیقت که ساخت عناصر میکروالکترونیک غالباً بسیار ارزانتر از عناصر اندازه گیری کننده ای
( سنسور هایی ) بود که آنها احتیاج داشتند ، یک مانع جدی در ازدیاد و متنوع نمودن کاربرد میکرو الکترونیک پردازشگر اطلاعات در گستره وسیعی از عملیات و رشته کارها بود. چنین اختلافی بین علم میکروالکترو نیک مدرن و تکنولوژی اندازه گیری کننده کلاسیکی تنها توانست به واسطه ظهور تکنولوژی سنسورهای مدرن بر طرف شود. (بیشتر…)

بیشتر بخوانید

پیش بینی بار توسط شبکه های عصبی

عنوان پروژه : 

پیش بینی بار توسط شبکه های عصبی

مقدمه : 

بر خلاف سهولت استفاده از این نوع انرژی و مطلوبیت آن، تولید و انتقال این انرژی از پیچیدگی زیادی برخوردار بوده و در مجموع صنعت برق با ویژگی‌هایی در میان سایر صنایع شاخص است، از جمله این ویژگی‌ها باید از لزوم همزمانی تولید و مصرف آن نام برد، به عبارت دیگر تولید برق فقط در مقابل مصرف آن مطرح می‌گردد و بطور معمول قابل ذخیره کردن نیست. دیگر ویژگی این صنعت سرمایه طلب بودن طرح‌ها و پروژه‌های آن و زمان بر بودن آنها است.

مجموعه این خصوصیات و حساسیت‌ها است که پیش‌بینی صحیح نیاز مصرف برای این نوع انرژی در آینده را طلب می‌نماید. چون هرگاه پیش‌بینی نیاز مصرف یا بار شبکه بیش از حد واقعی باشد، سرمایه‌ گذاری بیهوده در این صنعت را بدنبال خواهد داشت و هر پیش بینی بار کمتر از واقعیت باعث لطمات شدید اقتصادی شده و جبران آن به مناسبت زمان بر بودن پروژه‌های توسعه‌ای امکانات تولید و انتقال برق، غیر ممکن است. (بیشتر…)

بیشتر بخوانید

طراحی پستهای فشار قوی

عنوان پروژه :

طراحی پستهای فشار قوی

مقدمه :

 اجزای اصلی سیستم قدرت:

۱-نیروگاه ها و تجهیزات مربوطه (سیستم تولید) Generatiny Stations

۲-خطوط انتقال ترانسفورماتورها و وسایل کلیدزنی(سیستم انتقال)system Transmission

۳- سیستم توزیع یا مصرف distribetion system

*تعریف خط انتقال: خطی است که انرژی الکتریکی تولید شده را با ولتاژ قوی (فشار قوی) از نیروگاه یا پست به محل دیگری منتقل می کند.

*تعریف پست: محل تجهیزات الکتریکی غیر مولد به منظور تبدیل یا مبادله انرژی الکتریکی (ترانسفورماتور، کلیدها و …) را پست گویند.

*تعریف شبکه: مجموعه ای از پست ها، خطوط، کابل های زمینی و دیگر تجهیزات برقی که به منظور جابجایی انرژی الکتریکی از نیروگاه به سیستم توزیع از آن استفاده می شود. (بیشتر…)

بیشتر بخوانید

مفهوم امنیت شبکه

عنوان تحقیق :

مفهوم امنیت شبکه

مقدمه :

یک شبکه قدرت برای برآورد‏ه کرد‏ن اهداف فوق باید یک سیستم “ایمن” ‏باشد.

‏امنیت یک شبکه همان‌طور که اشاره شد متضمن د‏و مفهوم گسترد‏ه ” ‏انجام کارهای لازم برای رضایتمندی مصرف کننده از انرژی تحویل گرفته شده ” و ” قابلیت اطمینان شبکه قدرت است ” . د‏ر توصیف این د‏و مفهوم از منظر شبکه ( نه از د‏یدگاه مصرف کننده ) باید گفت خصوصیاتی د‏ر شبکه برق‌رسانی باید وجود د‏اشته باشد تا یک سیستم با توجه به پارامترهای فوق ، ” ‏ایمن” ‏ارزیابی گردد ‏که از جمله این شرایط می‌توان به نکات زیر اشاره کرد: (بیشتر…)

بیشتر بخوانید