سیستم های حفاظت کاتدیک تغذیه شونده توسط منبع تغذیه کننده الکترونیکی

عنوان پروژه : 

سیستم های حفاظت کاتدیک تغذیه شونده توسط منبع تغذیه کننده الکترونیکی (الکترود آندی تر)

فهرست مطالب :

فصل اول   آئین نامه سیستم اتصال به زمین (ارتینگ)
بخش ۱-۱   تعاریف
بخش ۲-۱   مفاهیم بنیادین سیستم اتصال به زمین
بخش ۳-۱   سیستمها ی اتصال به زمین
فصل دوم   زمین کردن سیستم
بخش ۱-۲   مقدمه
بخش ۲-۲   تعاریف
بخش ۳-۲   اهدافی از زمین کردن سیستم
بخش ۴-۲   روش هایی از سیستم زمین کردن خنثی
۱-۴-۲   مقدمه
۲-۴-۲   سیستم های زمین نشده ( زمین کردن غیر هدفمند)
۳-۴-۲   زمین کردن مقاومت
۴-۴-۲   زمین کردن راکتانس
۵-۴-۲   خنثی کننده خطای زمین ( زمین کردن رزونانس ) ( تشدیدی )
۶-۴-۲   زمین کردن ثابت ( زمین ثابت )
۷-۴-۲   بدست آوردن یک سیم خنثی
۸-۴-۲   یک ترانسفورماتور ۳- فاز با اتصال ستاره – مثلث یا بانک ترانسفورماتور
بخش ۵-۲   زمین کردن در نقاط دیگری از سیستم خنثی
۱-۵-۲   گوشه ای از سیستم های مثلث
۲-۵-۲   یک فاز از سیستم مثلث زمین شده در نقطه میانی
بخش ۶-۲   موقعیت های نقاط زمین کردن سیستم
۱-۶-۲   تعریف
۲-۶-۲   منبع قدرت به صورت تکی
۳-۶-۲   چندین منبع قدرت
۴-۶-۲   ایجاد جریان ها و پتانسیل های انحرافی
۵-۶-۲   زمین کردن موقعیت اختصاص بوسیله NEC
۶-۶-۲   جلوگیری از نویز حالت مشترک
بخش ۷-۲   محدود کردن ( محدودیت) پتانسیل های زمینی انتقال داده شده
بخش ۸-۲   زمین کردن ژنراتورهای صنعتی
۱-۸-۲   بحثی در مورد خصوصیات ژنراتور
۲-۸-۲   ژنراتورهای موازی شده در سیستم مجزا شده
۳-۸-۲   ژنراتورهای مانند منابع متناوب موازی شده
۴-۸-۲   ژنراتورهای موازی شده با منابع دیگر
بخش ۹-۲   سیستم زمین کردن برای سیستم های قدرت پیوسته
۱-۹-۲   کلیات
۲-۹-۲   احتیاجات NEC به صورت قابل توجه
۳-۹-۲   مدل هایی از زمین کردن
۱-۳-۹-۲   مدل ساده UPS
۱-۱-۳-۹-۲   ترتیبی از هادی زمین کردن / زمین شده
۲-۱-۳-۹-۲   خصوصیات / عملکردهای اجرایی
۲-۳-۹-۲   یک مدل ساده UPS با مرحله عبور جدا شده
۱-۲-۳-۹-۲   ترتیب از هادی زمین شده / زمین کردن
۲-۲-۳-۹-۲   خصوصیات و عملکردهای اجرایی
۳-۳-۹-۲   شکل
۱-۳-۳-۹-۲   ترتیبی از هادی زمین شده / زمین کردن
۲-۳-۳-۹-۲   خصوصیات و عملکردهایی اجرایی
۴-۳-۹-۲مدل ساده UPS با ۳ سیم بایپاس
۱-۴-۳-۹-۲   ترتیب منظمی از هادی زمین شده /زمین کردن
۲-۴-۳-۹-۲   خصوصیات و عملکردهای اجزایی
۵-۳-۹-۲   مدل ساده UPS با بایپاس مجزا شده
۱-۵-۳-۹-۲   ترتیبی از هادی زمین شده / زمین کننده
۲-۵-۳-۹-۲   خصوصیات و عملکردهای اجرایی
۶-۳-۹-۲   چندین مدل در مثال سیستم UPS
۱-۶-۳-۹-۲   ترتیبی از هادی زمین شده / زمین کننده
۲-۶-۳-۹-۲   خصوصیات عملکردهای اجرایی
۷-۳-۹-۲   چندین مدل از سیستم UPS
۱-۷-۳-۹-۲   ترتیب منظمی از هادی زمین شده / زمین کننده
۲-۷-۳-۹-۲   خصوصیات / عملکردهای اجرایی
۸-۳-۹-۲مدل ساده UPS با چندین سوئیچ گیر بایپاس اصلی
۱-۸-۳-۹-۲   ترتیب منظمی هادی زمین شده / زمین کننده
۲-۸-۳-۹-۲   خصوصیات عملکردهای اجرایی
فصل سوم   خوردگی در اثر جریان های سرگردان (Stray Current)
بخش ۱-۳   مقدمه
بخش ۲-۳   خوردگی جریان های مستقیم
بخش ۳-۳   جریان متناوب AC
بخش ۴-۳   جریان سرگردان منتج از اختلالات مغناطیسی Telluric
بخش ۵-۳   کنترل خوردگی ناشی از جریان های سرگردان
فصل چهارم  آشنایی با سیستم های حفاظت کاتدیک 
بخش ۱-۴   مقدمه
بخش ۲-۴   رفتار فلزات مدفون و غوطه ور در زمان استفاده از سیستم حفاظت کاتدی
بخش ۳-۴اصول کلی حفاظت کاتدی
۱-۳-۴   معیارهای حفاظت کاتدی
۲-۳-۴   مدار یک سیستم حفاظت کاتدی
بخش ۴-۴   انواع روشهای سیستم حفاظت کاتدی (کاتودیک یا کاتدیک)
۱-۴-۴   سیستم حفاظت کاتدی به روش آندهای فدا شونده
۲-۴-۴   سیستم حفاظت کاتدی به روش اعمال جریان
بخش ۵-۴   انواع بسترهای آندی
۱-۵-۴   بستـرهای آندی سطحـی
۲-۵-۴   بستـرهای آندی عمیـق
بخش ۶-۴   نحوه حصول اطمینان از عملکرد یک سیستم حفاظت کاتدی
بخش ۷-۴   واکنش های آندیک
بخش ۸-۴   اطلاعات مورد نیاز جهت طراحی
۱-۸-۴   اطلاعات مربوط سایت (منطقه)
فصل پنجم   تبدیل چاه های حفاظت کاتدیک آبی به چاه های حفاظت کاتدیک خشک
بخش ۱-۵   مقدمه
بخش ۲-۵   تعریف خوردگی الکتروشیمیایی
بخش ۳-۵   راه های جلوگیری از تشکیل پیل الکتروشیمیایی
بخش ۴-۵   تاریخچه اجرای پروژه
بخش ۵-۵   نتایج پروژه

تعداد صفحات :۱۲۵

هزینه فایل word (تومان) : ۱۰۰۰۰

فایل pdf : ندارد

هزینه ارائه مطلب (Power Point) : برای ۲۰ اسلاید ۷۰۰۰ تومان

لطفا قبل از خرید توجه فرمائید که : ممکن است زمان ارسال فایل پروژه از ۱۰ ثانیه الی ۱۲ ساعت بعد از پرداخت هزینه به طول بیانجامد .

 فقط برای اولین خرید :

خرید فایل ورد با ۲۵% تخفیف به همراه ۲۰ اسلاید پاورپوینت = ۱۴۵۰۰ تومان

خرید فایل ورد با ۵۰% تخفیف به همراه ۴۰ اسلاید پاورپوینت = ۱۹۰۰۰ تومان

خرید فایل Word به تنهایی  ==> فایل
خرید فایل ورد با ۲۵% تخفیف به همراه ۲۰ اسلاید پاورپوینت  ==> فایل
خرید فایل ورد با ۵۰% تخفیف به همراه ۴۰ اسلاید پاورپوینت  ==> فایل
سفارش فایل پاور پوینت به تنهایی

معاوضه پروژه معاوضه

 *توجه* حتما قبل از خرید مطالعه شود *توجه*

***به دلیل ایجاد مشکلات در بخش سفارش پاورپوینت توسط برخی از کاربران عزیر ، سفارش فایل پاورپوینت صرفا برای افرادی می باشد که فایل ورد را از سایت خریداری کرده باشند.

در صورت عدم توجه ، وجه پرداختی پس از کسر 50% و فقط با خرید پروژه دیگر قابل استرداد می باشد.***

**توجه : سفارش فایل پاورپوینت 20 اسلاید حداکثر 7 روز کاری و سفارش پاورپوینت 40 اسلاید (به دلیل اولویت ) حداکثر 3 روز کاری انجام می شود. در ضمن جهت سفارش پاورپوینت 40 اسلاید دو بار سفارش 20 اسلاید را پرداخت نمائید. همچنین توجه نمائید فایل های پاورپوینت آمده پس از پرداخت ارسال می شوند ، جهت اطلاع از آماده بوده فایل پاورپوینتِ پروژه ای خاص، می توانید از بخش تماس با ما این موضوع را جویا شوید.


 راهنمای خرید پروژه :

لطفا جهت خرید پروژه به نکات زیر توجه فرمائید :

1ـ لطفا در وارد کردن اطلاعات خواسته شده نهایت دقت را به عمل آورید ، زیرا دریافت فایل پروژه ، تحقیق ، پژوهش و ... در سایت به ازاء پرداخت شما توسط درگاه بانکی می باشد و پس از پرداخت وجه توسط درگاه پرداخت پارس پال ، لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود . مسئولیت وارد کردن اطلاعات نادرست در فیلد های خواسته شده بر عهده خریدار بوده و سایت پروژه سرای مهندسی برق خوزستان هیچ گونه مسئولیتی در قبال وارد کردن اطلاعات نادرست ندارد .

2ـ حال اگر شما از آن دسته افرادی هستید که نیازی به اجراء فایل پاور پوینتجهت ارائه پروژه خود ندارید ، فقط بر روی لینک خرید فایل کلیک کنید .

*** نکته : جهت پیگیری شماره تلفن خود را با یک خط فاصله بعد از نام و نام خانوادگی خود وارد نمائید . به طور مثال : " رضا احدی فرد - 09821113411"

3ـ اگر شما از آن دسته افرادی هستید که برای ارائه پروژه نیاز به ساخت فایل پاورپوینت دارید ، و به خاطر مشغله کاری یا عدم وقت کافی جهت طراحی این فایل یا حتی به دلیل هزینه های گزاف طراحی در محل قادر به انجام آن نیستید ، پروژه سرای مهندسی برق با استفاده از متخصصین مجرب خود این کار را برای شما با هزینه ای کم و به سهولت انجام می دهد تا با خیالی آسوده پروژه خود را ارائه دهید. حال اگر شما جزء آن دست از کسانی هستید که نیاز به ساخت فایل پروژه به صورت پاورپوینت دارید ابتدا بر روی لینک خرید فایل کلیک کرده و فایل word آن را سفارش دهید و سپس بر روی لینک سفارش PowerPoint کلیک کنید و فایل PowerPoint را سفارش دهید.

4- در صورتی که لینک دانلود به inbox ارسال نشده لطفا قسمت spam ایمیل خود را چک کنید. ضمناً آن که لینک دانلودی ارسال شده به ایمیل شما فقط برای 24 ساعت فعال می باشد . به دلیل عدم ارائه لینک مجدد توصیه میشود پس از دانلود فایل را در جای مناسبی ذخیره نمائید.

اخطار: این پروژه ها فقط جنبه کمک آموزشی داشته و می توان به عنوان منبع پروژه ها و مقالات از آنها استفاده نمود و ارائه آن به عنوان پروژه درسی ، پایانامه و ... ممنوع بوده و از لحاظ شرعی حرام می باشد .

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>