بررسی عملکرد سیستم زمین برجهای خطوط انتقال نیرو در برابر صاعقه

عنوان پروژه :

بررسی عملکرد سیستم زمین برجهای خطوط انتقال نیرو در برابر صاعقه

با توجه به ماهیت و نقش شبکه‌های سراسری انتقال انرژی در زندگی امروزی و پیشرفتهای صنعتی کشورها، خطوط انتقال انرژی و ایستگاه‌های فشار قوی در این شبکه‌ها آسیب‌پذیرترین و حساس‌ترین قسمتهای شبکه را در قبال پدیده‌های طبیعی منجمله رعد و برق یا تخلیه جوی الکتریکی تشکیل می دهند. شبکه‌های سراسری انتقال انرژی به صورت خطوط هوایی با هادیهای تحت ولتاژ در ارتفاع کافی از زمین در معرض برخورد مستقیم رعد و برق  و تخلیه جوی الکتریکی واقع می باشند.

 تأثیر تخلیه جوی الکتریکی بر این خطوط از نظر صدمه موضعی و خسارات ناشی از آن مورد نظر نبوده ، اهمیت عمده آن ایجاد اختلال در برق رسانی و قطع سراسری شبکه و انرژی مورد نیاز مصرف کننده ها می باشد. هر گونه تخلیه جوی  بر هر نقطه از خطوط انتقال انرژی به صورت قوس الکتریکی در فواصل هوایی ایزولاسیون خطوط ظاهر گردیده ، ایزولاسیون پیش‌بینی شده خطوط را مختل و شبکه را با خاموشی کامل مواجه می سازد. 

 فصل اول

مقدمه

        ۱-۱کلیات

        ۱-۲ اهداف

        ۱-۲-۱ فصل دوم

        ۱-۲-۲ فصل سوم

        ۱-۲-۳ فصل چهارم

        ۱-۲-۴ فصل پنجم

        ۱-۲-۵ فصل ششم

        ۱-۲-۶ فصل هفتم

        ۱-۲-۷ فصل هشتم

فصل دوم

فیزیک صاعقه و پارامترهای جریان ناشی از آن

        ۲-۱ فیزیک صاعقه

        ۲-۲ شاخه های پیشرونده مرحله ای صاعقه

        ۲-۲-۱ مسیر برگشتی

        ۲-۲-۲ شاخه پیشرونده تیری شکل

        ۲-۲-۳ تخلیه بین ابر

        ۲-۲-۴ تخلیه ای که بار مثبت به زمین می آورد

        ۲-۲-۵ تخلیه ای با جریان پیشرونده بسوی بالا

        ۲-۳ اختلاف پتانسیل بین ابر و زمین و انرژی موجود در صاعقه

        ۲-۴ رعد

        ۲-۵ جریان ناشی از اصابت صاعقه

        ۲-۵-۱ اثر ارتفاع جسم در دامنه جریان

        ۲-۵-۲ اثر مناطق جغرافیایی

        ۲-۵-۳ شکل موج جریان

        ۲-۵-۴ معادله ریاضی شکل موج ناشی از صاعقه

فصل سوم

هدایت الکتریکی خاک

        ۳-۱ قابلیت هدایت الکتریکی خاک

        ۳-۱-۱ اثر نوع خاک

        ۳-۱-۲ اثر رطوبت موجود در خاک و نمکهای محلول در آن

        ۳-۱-۳ اثر درجه حرارت

        ۳-۱-۴ اثر دانه بندی و توزیع آن

        ۳-۱-۵ اثر عمق

        ۳-۱-۶ اثر قطر میله

        ۳-۱-۷ اثر جریانهای پراکنده در زمین

فصل چهارم

طرح سیستم زمین برجهای خطوط انتقال

        ۴-۱ مقدمه

        ۴-۲ مقاومت پای برج

        ۴-۲-۱ رفتار مقاومت زمین بر اثر موج گذرا

        ۴-۳ کم کردن مقاوت پایه برجها بوسیله اتصالات اضافی

        ۴-۳-۱ نصب میله قائم در زمین

        ۴-۳-۱-۱ استفاده از میله های طویل

        ۴-۳-۱-۲ اتصال زمین چند میله ای(میله های موازی)

        ۴-۳-۲ نصب میله افقی در زمین

        ۴-۳-۳ زمین کردن بصورت کانترپوز

        ۴-۴ نتایج آزمایشها و تجربیات عملی اتصال زمین

        ۴-۵ طرح سیستم زمین برجهای خطوط انتقال انرژی

        ۴-۵-۱ زمین کردن برجهای خطوط انتقال انرژی

 فصل پنجم

تخلیه جوی الکتریکی بر خطوط انتقال

        ۵-۱ تخلیه جوی الکتریکی بر هادیهای فاز

        ۵-۲ تخلیه جوی بر سیمهای محافظ

        ۵-۳ تخلیه جوی مستقیم بر بدنه برجها

        ۵-۴ تخلیه جوی مستقیم در مجاور پستهای فشار قوی

        ۵-۵ انتشار موج در طول خطوط انتقال انرژی

فصل ششم

محاسبات اضافه ولتاژها در خطوط انتقال در اثر اصابت صاعقه

        ۶-۱ مقدمه

        ۶-۲ محاسبات اضافه ولتاژ در برج در اثر برخورد مستقیم صاعقه 

        ۶-۲-۱ محاسبه ولتاژ در نقطه رأس برج

        ۶-۲-۲ محاسبه ولتاژ روی کراس آرم

        ۶-۲-۳ محاسبه ولتاژ روی زنجیر مقره

        ۶-۳ محاسبه ولتاژ القائی در اثر برخورد صاعقه به اطراف خطوط انتقال

        ۶-۳-۱ محاسبات بر روی خط زمین شده

        ۶-۳-۲ اثر زمین شدن یکی از هادیهای خط انتقال

 فصل هفتم

بررسی حادثه خط منتظرقائم –  قزوین

        ۷-۱ شرح حادثه

        ۷-۲ علت حادثه

        ۷-۲-۱ برخورد صاعقه با فاز

        ۷-۲-۲ برخورد مستقیم صاعقه با برج

        ۷-۳ پیشنهادات

        ۷-۳-۱ تقویت اتصال زمین پایه برجها

        ۷-۳-۲ نصب برقگیر

        ۷-۳-۳ نصب سیم محافظ هوایی

        ۷-۳-۴ نصب شاخکهای برقگیر در طول زنجیر مقره

        ۷-۴ گزارشی از پست منتظرقائم

فصل هشتم

شبیه سازی

        ۸-۱ مدل زنجیر مقره

        ۸-۲ شبیه سازی برج

        ۸-۲-۱ مشخصات برجهای شبکه مورد نظر

        ۸-۲-۲ مدلسازی برج در حالتی که شبکه دارای سیم محافظ نباشد

        ۸-۲-۳ شبیه سازی برج در حالتی که شبکه دارای سیم محافظ باشد

        ۸-۳ مدل سازی خط انتقال و پستهای فشار قوی

        ۸-۴ شبیه سازی موج صاعقه

        ۸-۵ شبیه سازی حادثه

        ۸-۶ شبیه سازی شبکه با وجود سیم محافظ در مقابل بر خورد صاعقه 

        ۸-۶-۱ بررسی رفتار شبکه در حالت بدون برقگیر در پست منتظرقائم در مقابل برخورد صاعقه سیم محافظ

        ۸-۶-۲ بررسی رفتار شبکه در حالت وجود برقگیر در پست منتظرقائم در مقابل برخورد صاعقه سیم محافظ

فصل نهم

نتیجه گیری و پیشنهادات

   ۹-۱ نتایج

   ۹-۲ ارائه پیشنهادات.

پیوستها

تئوری ویلسون

تئوری سیمپسون

تئوری ورکمن 

مراجع و مآخذ

تعداد صفحات : ۱۲۱

نوع فایل : Word

هزینه پروژه : ۴۰۵۰ تومان

خرید فایل Word 
سفارش فایل پاور پوینت سفارش PowerPoint

معاوضه پروژه معاوضه

 *توجه* حتما قبل از خرید مطالعه شود *توجه*

***به دلیل ایجاد مشکلات در بخش سفارش پاورپوینت توسط برخی از کاربران عزیر ، سفارش فایل پاورپوینت صرفا برای افرادی می باشد که فایل ورد را از سایت خریداری کرده باشند.

در صورت عدم توجه ، وجه پرداختی پس از کسر 50% و فقط با خرید پروژه دیگر قابل استرداد می باشد.***

**توجه : سفارش فایل پاورپوینت 20 اسلاید حداکثر 7 روز کاری و سفارش پاورپوینت 40 اسلاید (به دلیل اولویت ) حداکثر 3 روز کاری انجام می شود. در ضمن جهت سفارش پاورپوینت 40 اسلاید دو بار سفارش 20 اسلاید را پرداخت نمائید. همچنین توجه نمائید فایل های پاورپوینت آمده پس از پرداخت ارسال می شوند ، جهت اطلاع از آماده بوده فایل پاورپوینتِ پروژه ای خاص، می توانید از بخش تماس با ما این موضوع را جویا شوید.


 راهنمای خرید پروژه :

لطفا جهت خرید پروژه به نکات زیر توجه فرمائید :

1ـ لطفا در وارد کردن اطلاعات خواسته شده نهایت دقت را به عمل آورید ، زیرا دریافت فایل پروژه ، تحقیق ، پژوهش و ... در سایت به ازاء پرداخت شما توسط درگاه بانکی می باشد و پس از پرداخت وجه توسط درگاه پرداخت پارس پال ، لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود . مسئولیت وارد کردن اطلاعات نادرست در فیلد های خواسته شده بر عهده خریدار بوده و سایت پروژه سرای مهندسی برق خوزستان هیچ گونه مسئولیتی در قبال وارد کردن اطلاعات نادرست ندارد .

2ـ حال اگر شما از آن دسته افرادی هستید که نیازی به اجراء فایل پاور پوینتجهت ارائه پروژه خود ندارید ، فقط بر روی لینک خرید فایل کلیک کنید .

*** نکته : جهت پیگیری شماره تلفن خود را با یک خط فاصله بعد از نام و نام خانوادگی خود وارد نمائید . به طور مثال : " رضا احدی فرد - 09821113411"

3ـ اگر شما از آن دسته افرادی هستید که برای ارائه پروژه نیاز به ساخت فایل پاورپوینت دارید ، و به خاطر مشغله کاری یا عدم وقت کافی جهت طراحی این فایل یا حتی به دلیل هزینه های گزاف طراحی در محل قادر به انجام آن نیستید ، پروژه سرای مهندسی برق با استفاده از متخصصین مجرب خود این کار را برای شما با هزینه ای کم و به سهولت انجام می دهد تا با خیالی آسوده پروژه خود را ارائه دهید. حال اگر شما جزء آن دست از کسانی هستید که نیاز به ساخت فایل پروژه به صورت پاورپوینت دارید ابتدا بر روی لینک خرید فایل کلیک کرده و فایل word آن را سفارش دهید و سپس بر روی لینک سفارش PowerPoint کلیک کنید و فایل PowerPoint را سفارش دهید.

4- در صورتی که لینک دانلود به inbox ارسال نشده لطفا قسمت spam ایمیل خود را چک کنید. ضمناً آن که لینک دانلودی ارسال شده به ایمیل شما فقط برای 24 ساعت فعال می باشد . به دلیل عدم ارائه لینک مجدد توصیه میشود پس از دانلود فایل را در جای مناسبی ذخیره نمائید.

اخطار: این پروژه ها فقط جنبه کمک آموزشی داشته و می توان به عنوان منبع پروژه ها و مقالات از آنها استفاده نمود و ارائه آن به عنوان پروژه درسی ، پایانامه و ... ممنوع بوده و از لحاظ شرعی حرام می باشد .

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>